01

งานก่อสร้างแบบไหน ที่ควรใช้ไวร์เมช

แชร์ให้เพื่อน :

งานก่อสร้างแบบไหน ที่ควรใช้ไวร์เมช

เราทราบดีกันแล้วว่าไวร์เมชนั้น ใช้แทนเหล็กผูกเพื่อเทคอนกรีต ในสมัยก่อนการเทพื้นคอนกรีต นิยมใช้เหล้กเส้นมาผูกก่อนเท เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับค อนกรีต แต่การใช้งานเหล็กผูกนั้น มีความยุ่งยาก และลำบาก สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และต้นทุน ดังนั้นจึงมีการใช้งาน ไวร์เมชแทนการผูกเหล็ก

งานที่เหมาะกับการใช้ไวร์เมช


– งานเทถนนคอนกรีต เป็นงานที่ถือว่าใช้ตะแกรงไวร์เมชมากที่สุด และใช้เยอะมากที่สุด เพาะถนนนั้นต้องการความแข็งแรงและรับน้ำหนักมาก

 


– งานพื้นลาดจอดรถ ลานพื้นจอดรถก็นิยมใช้ไวร์เมชรองพื้นก่อนเทคอนกรีตเหมือนกัน
– งานก่อสร้างพื้นบ้าน โดยเฉพาะชั้นล่าง ก็นิยมใช้ไวร์เมช เช่นกัน
– งานพื้นโรงงาน เป็นต้น

แชร์ให้เพื่อน :
01