01

ตะแกรงไวร์เมช ปี2020

แชร์ให้เพื่อน :

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง คุณสมบัติทั่วไป ตะแกรงไวร์เมช ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าการใช้เหล็กเส้นทั่วไปที่ผูกด้วยแรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้เอนกประสงค์ เช่น งานโครงสร้างฝ้า...

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. 2.5×50 ม.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. 2.5×50 ม. คุณสมบัติทั่วไป ตะแกรงไวร์เมช ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าการใช้เหล็กเส้นทั่วไปที่ผูกด้วยแรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้เอนกประสงค์ เช่น...

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. 2.5×25 ม.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 4.0 มม. @20 ซม. 2.5×25 ม. คุณสมบัติทั่วไป ตะแกรงไวร์เมช ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าการใช้เหล็กเส้นทั่วไปที่ผูกด้วยแรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้เอนกประสงค์ เช่น...

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 3.0 มม. @15 ซม. 2.5×25 ม.

เหล็กตะแกรงไวร์เมช หนา 3.0 มม. @15 ซม. 2.5×25 ม. คุณสมบัติทั่วไป ตะแกรงไวร์เมช ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าการใช้เหล็กเส้นทั่วไปที่ผูกด้วยแรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้เอนกประสงค์ เช่น งานโครงสร้างฝ้า...

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 3.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 3.0 มม. @20 ซม. ขนาดตามสั่ง คุณสมบัติทั่วไป ตะแกรงไวร์เมช ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าการใช้เหล็กเส้นทั่วไปที่ผูกด้วยแรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้เอนกประสงค์ เช่น งานโครงสร้างฝ้า...

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 3.0 มม. @20 ซม. 2.5×50 ม.

เหล็กตะแกรง ไวร์เมช หนา 3.0 มม. @20 ซม. 2.5×50 ม. คุณสมบัติทั่วไป ตะแกรงไวร์เมช ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าการใช้เหล็กเส้นทั่วไปที่ผูกด้วยแรงงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้เอนกประสงค์ เช่น...

ตะแกรงไวร์เมช 20 x 20 ขนาด 2.5x30m.(ม้วน) 4.0 มม.

ตะแกรงไวร์เมช 20 x 20 ขนาด 2.5x30m.(ม้วน) 4.0 มม. ขนาดลวด 4.0 มม. ขนาดช่องห่าง 20*20 ซม. ขนาดม้วน...

ตะแกรงไวร์เมช 30 x 30 ซม. ขนาด 3.0 x 30 ม. (ม้วน) 3.2 มม.

ตะแกรงไวร์เมช 30 x 30 ซม. ขนาด 3.0 x 30 ม. (ม้วน) 3.2 มม. ขนาดลวด 3.2...

ตะแกรงไวร์เมช 20 x 20 ซม. ขนาด 3.0 x 30 ม. (ม้วน) 3.8 มม.

ตะแกรงไวร์เมช 20 x 20 ขนาด 3.0 x 30 (ม้วน) 3.8 มม. ขนาดลวด 3.8 มม. ขนาดช่องห่าง...
แชร์ให้เพื่อน :
01