01

ไวร์เมชขนาดต่างๆ

ไวร์เมชขนาดต่างๆ

ไวร์เมชนั้นมีขนาดต่างๆมากมาย ไวร์เมชขนาดมาตรฐานที่นิยิมใช้กันก็มีดังนี้ 

 

 

01