01

ไวร์เมชกลมขนาดลวด 3.0-4.0 มิลลิเมตร

แชร์ให้เพื่อน :

ไวร์เมชกลมขนาดลวด 3.0-4.0 มิลลิเมตร
* ไวร์เมชเส้นกลม 3 มม. ตาห่าง 25ซมx25 ซม. กว้าง 2 เมตร  ยาว 25 เมตร
* ไวร์เมชเส้นกลม 4 มม. ตาห่าง 20ซมx20 ซม. กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร
* ไวร์เมชเส้นกลม 4 มม. ตาห่าง 20ซมx20 ซม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร

ผลิตได้ตามต้องการ


ไวร์เมชคุณภาพมาตรฐาน ม.อ.ก.737-2549 ASTM A185-79, BS4483 

แชร์ให้เพื่อน :
01