01

ไวร์เมช ข้ออ้อย ขนาดลวด 4.0 มิลลิเมตร

แชร์ให้เพื่อน :

ไวร์เมช ข้ออ้อย ขนาดลวด 4.0 มิลลิเมตร
* ไวร์เมช ข้ออ้อย 4 มม. ตาห่าง 20ซมx20 ซม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร
* ไวร์เมช ข้ออ้อย 4 มม. ตาห่าง 15ซมx15 ซม. กว้าง 2 เมตร ยาว 50 เมตร


ผลิตได้ตามต้องการ


ไวร์เมชคุณภาพมาตรฐาน ม.อ.ก.737-2549 ASTM A185-79, BS4483 

แชร์ให้เพื่อน :
01