01

ไวร์เมช ข้ออ้อย ขนาดลวด 6.0 มิลลิเมตร

แชร์ให้เพื่อน :

ไวร์เมช ข้ออ้อย ขนาดลวด 6.0 มิลลิเมตร
* ไวร์เมชข้ออ้อย  6 มม. ตา 15 ซมx15 ซม. กว้าง 3 ม. ยาว 10 เมตร
* ไวร์เมชข้ออ้อย  6 มม. ตา 20ซมx20 ซม. กว้าง 2 ม. ยาว 6 เมตร
* ไวร์เมชข้ออ้อย  6 มม. ตา 20ซมx20 ซม. กว้าง 3 ม. ยาว 6 เมตร

ผลิตได้ตามต้องการ


ไวร์เมชคุณภาพมาตรฐาน ม.อ.ก.737-2549 ASTM A185-79, BS4483 

แชร์ให้เพื่อน :
01