แผ่นใยสังเคราะห์ ( Geotextile )

แชร์ให้เพื่อน :

แผ่นใยสังเคราะห์ ( Geotextile )

ผลิต จำหน่าย GEOTEXTILE (แผ่นใยสังเคราะห์) ราคาโรงงาน พร้อมให้คำปรึกษา

สวัสดีครับ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับวัสดุชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับงานพื้นเช่นเดียวกันกับไวร์เมช นั่นก็คือ Geotextile หรือแผ่นใยสังเคราะห์ วัสดุชนิดนี้คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

Geotextile คือ วัสดุใยสังเคราะห์ที่มีความสามารถในการซึมผ่านของน้ำสูง มักใช้กับงานดิน ซึ่งวัสดุดังกล่าวมีความสามารถใน การแยกชั้น การกรอง การเสริมความแข็งแรง การป้องกันการชะของหน้าดินและการระบาย โดยทั่วไปทำจาก polypropylene หรือ polyester โดยทั่วไปผ้าใยสังเคราะห์ geotextile มีหลายรูปแบบได้แก่ woven, non-woven, knitted เป็นต้น

👉สั่งซื้อและสอบถาม แผ่นใย Geotextile 

ลักษณะของ Geotextile
ลักษณะของ Geotextile
Geotextile เป็นม้วน

การผลิต Geotextile

Geotextile จัดเป็นสิ่งทอสังเคราะห์( Nonwoven textile) มีลักษณะเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ผืนใหญ่น้ำหนักเบา ทำให้เป็นผืนโดยการนำเส้นใยมาผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านการท้าให้เป็นเส้นด้ายก่อน เส้นใยสามารถยึดติดกันและท้าให้แข็งแรงด้วกระบวนการเชิงกล กระบวนการทางเคมี หรือกระบวนการทางความร้อน เส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยประดิษฐ์ เช่น พอลิเอสเตอร์ (polyester ) ,พอลิโพรพิลีน ( polypropylene ) เป็นต้น

Geotextile เป็นสิ่งทอที่ผลิตขึ้นในงานของวิศวกรรมโยธาและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิของดินและปริมาณน้ำ ป้องกันการทรุดตัวของดิน กรวด ทราย หรือหิน และใช้ในงานปรับภูมิทัศน์ หรือสวนในตึก เป็นต้น

Non woven geotextile
คือแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ โดยกรรมวิธีเข็มบดอัด ที่ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ หรือ โพลีโพรไพลีน

ขั้นตอนการผลิต Geotextile

คุณสมบัติของ geotextile
* เป็นแผ่นสีขาว
* ไม่มีการทอ เป็นการประสานด้วยเส้นใยประเภท polypropylene หรือ polyester และกาว
* กว้างประมาณ 2 หรือ 4 เมตร แล้วแต่โรงงานที่ผลิต
* ยาวประมาณ 100-200 เมตร แล้วแต่โรงงานที่ผลิต

ผ้าใยสังเคราะห์ (Geotextile) เป็นวัสดุป้องกันที่ใช้ออกแบบในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตให้มีน้ำหนักได้ตั้งแต่ 120 กรัม/ตร.ม. จนถึง 400 กรัม/ตร.ม. ซึ่งแต่ละน้ำหนักจะมีความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับได้ต่างกัน ตั้งแต่ 500 กิโลกรัม/ตร.ม. เป็นต้นไป การเลือกใช้ก็จะขึ้นอยู่กับงานแต่ละชนิด


ขนาดของ Geotextile 

รุ่น กว้าง (เมตร) ยาว (เมตร) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
GOGPL 120 gram 2 100 24
GOGPL 120 gram 4 100 48
GOGPL 150 gram 2 100 30
GOGPL 150 gram 4 100 60
GOGPL 200 gram 2 100 40
GOGPL 200 gram 4 100 80
GOGPL 250 gram 2 100 50
GOGPL 250 gram 4 100 100
GOGPL 300 gram 2 100 60
GOGPL 300 gram 4 100 120
GOGPL 400 gram 2 100 80
GOGPL 400 gram 4 100 160
GOGPL 500 gram 2 100 100
GOGPL 500 gram 4 100 200

หน้าที่ของแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile function)

1. ใช้ทำหน้าที่แยกชั้นวัสดุ (Separator) โดยมากจะเป็นการปูเพื่อแยกวัสดุมวลรวม 2 ชนิดที่ต่างกันออกจากกัน เพื่อเป็นการควบคุมการรวมตัว ของวัสดุที่ไม่เท่ากัน เช่น เป็นการปูรองชั้นดิน ก่อนถมวัสดุมวลรวมใหม่ เพื่อทำเป็นวัสดุรองพื้น ก่อนทำผิวหน้าเป็นคอนกรีตหรือแอสฟัลท์

คุณสมบัติหลัก ในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะทะลุสูง

2. ใช้ทำหน้าเป็นวัสดุกรอง (Filter) โดยมากจะเน้นเป็นการปู เพื่อป้องกันวัสดุมวลรวม ที่เราต้องการจำกัดการเคลื่อนตัว เคลื่อนที่ไป เช่น การปูด้านหลังกล่องลวดตาข่าย (Gabion & Mattress) การปูด้านหลังการเรียงหิน การห่อหุ้มท่อระบายน้ำ

คุณสมบัติหลัก ในการเลือกใช้งาน ควรเลือกวัสดุที่มีค่าการระบายน้ำสูง ค่าการยืดหยุ่นตัวที่ดี ค่าป้องกันการเจาะ
ทะลุสูงและมีความพรุ่นต่ำ

 

การใช้งาน GEOTEXTILE

  • ใช้ปูบ่อก่อนการทำอ่างเก็บน้ำดี / น้ำเสีย ก่อนปูพลาสติกกันซึม
  • ปูบ่อขยะ
  • ปูพื้นหรือกั้นผนังดินเสริมความแข็งแรงให้เขื่อน
  • งานผนังกันดิน
  • งานถนน
  • งานสนามหญ้า / สนามกอล์ฟ
  • ระบายน้ำใต้ดิน เป็นต้น

4 วัตถุประสงค์หลักที่ใช้งาน Geotextile กันส่วนมาก ได้แก่
– การแยกชั้นวัสดุ
– การใช้เป็นวัสดุกรอง
– การใช้เป็นวัสดุเสริมกำลัง
– การใช้เป็นวัสดุระบายน้ำ

การเลือกใช้ Geotextile

หากงานก่อสร้างหรือโปรเจคที่ท่านทำอยุ๋มีความจำเป็นต้องใช้ Geotextile ท่านอาจจะมีคำถามว่าเลือกใช้ Geotextile อย่างไรดี

การเลือกใช้แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา ควรดูที่วัตถุประสงค์หลักในการนำไปใช้งานก่อน เพราะจะทำให้เลือกคุณบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด
หลังจากนั้นอาจดูที่วัตถุประสงค์รองมาเพื่อประกอบ และอาจจะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

 

การติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์
​คำแนะนำสำหรับการต่อทาบแผ่นใยสังเคราะห์
การต่อทาบแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ
(Non woven geotextile)
ปัจจุบันการต่อทาบแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ จะมี 2 รูปแบบ คือ
– การเย็บ ข้อดี คือ สามารถประหยัดแผ่นใยสังเคราะห์ที่จะซ้อนทับได้
– การวางทับต่อทาบ ข้อดี คือ ทำงานง่าย
การเย็บต่อทาบแผ่นใยสังเคราะห์
สามารถใช้เครื่องเย็บมือสนาม แบบด้ายเดี่ยวหรือด้ายคู่ โดยรูปแบบการเย็บที่แนะนำได้แก่ Prayer seam, J seam
การวางทับต่อทาบแผ่นใยสังเคราะห์
สามารถทำได้ด้วยการวางซ้อนทับกัน และยึดด้วยหมุดชั่วคราว เช่น เหล็ก J-pin เพื่อให้แผ่นใยสังเคราะห์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการตามแบบ และเมื่อมีการถมวัสดุมวลรวมลงทับแล้วจะเป็นการจำกัดการเคลื่อนตัวของแผ่นใยสังเคราะห์ไปโดยปริยาย
ระยะซ้อนทับที่แนะนำ ดังนี้
– สำหรับการปูบนพื้นดินเดิมที่แน่น ระยะซ้อนทับประมาณ 30 cm.
– สำหรับการปูบนพื้นดินเดิมที่ค่อนข้างอ่อน ระยะซ้อนทับประมาณ 50 cm.
– สำหรับการปูใต้น้ำ ระยะซ้อนทับประมาณ 100 cm.


การใช้งาน Geotextile ในงานต่างๆ

การก่อสร้างบ่อทรายในสนามกอล์ฟ โดยใช้ Geotextile ปูเพื่อทำเป็นบ่อทราย ในสนามกอล์ฟ

การก่อสร้างบ่อทรายให้สวยและสะอาด ด้วยการใช้แผ่นใยสังเคราะห์ ชนิด Non woven geotextile สำหรับงานแยกชั้นวัสดุ
แผ่นใยสังเคราะหชนิดไม่ถักทอ (Non woven geotextile) สามารถนำไปใช้ในการปูเพื่อแยกชั้นทราย เพื่อไม่ให้ทรายจมตัวรวมลงไปกับดินได้ ซึ่งจะทำให้ได้ชั้นทรายที่สะอาดและสวยงาม
โดยแผ่นใยสังเคราะห์ที่ใช้ในลักษณะงานแบบนี้ ควรจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
มีความสามารถในการระบายน้ำผ่านแผ่นได้ดีมาก มีความยืดหยุ่นตัวสูงและมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย

 

ถนนเลียบคลอง สร้างถนนเลียบคลอง ติดน้ำ ให้ใช้งานกันได้แบบยาวๆ
ต้องเน้นงานป้องกันตลิ่ง ลดการเคลื่อนตัวของคันดินเพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างหลัก
สามารถทำหลายแบบ เช่น การใช้เขื่อนเรียงหินเป็นแนวปะทะน้ำ และใช้ Non woven geotextile สำหรับใช้เป็นวัสดุกรอง โดยยอมให้น้ำสามารถผ่านเข้าออกได้ แต่จำกัดการเคลื่อนตัวของอนุภาคดินไว้ไม่ให้เคลื่อนตามไป
ด้วยคุณสมบัติของแผ่นใยสังเคราะห์ แบบไม่ถักทอ ที่สามารถระบายน้ำสูง การยืดหยุ่นตัวสูง และฉีกขาดยาก

 

Geotextile สำหรับงานจัดสวน
ข้อดีของ Non woven geotextile สำหรับงานจัดสวน
สำหรับงานจัดสวนหินหลายที่ ที่มักใช้ตาข่ายพลาสติกมาปูรองเพื่อแยกชั้นหินออกจากพื้นดิน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ วัชพืชจะสามารถแทงทะลุเติบโตได้ง่ายมาก
แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non woven geotextile) สามารถตอบโจทย์เรื่องการแยกชั้นวัสดุได้ดี สามารถระบายน้ำได้สูง และยังป้องกันวัชพืชไม่ให้ขึ้นมาได้ด้วย

Non woven geotextile for separation
ปัจจุบันการก่อสร้างสนามฟุตซอล นิยมใช้แผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non woven geotextile) มาปูก่อนลงวัสดุมวลรวมชั้นสุดท้าย เพื่อทำหน้าที่เป็นการแยกชั้นวัสดุ เพิ่มสเถียรภาพชั้นรองพื้น ควบคุมการทรุดตัว และยังคงคุณสมบัติในการระบายน้ำลงสู่ดินได้ดี
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันวัชพืชจากดินที่อาจขึ้นมาได้อีกด้วย

 

Geotextile ในการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง
Non woven geotextile with Gabion wall
การออกแบบการกัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ำ โดยการใช้กำแพงกล่องลวดตาข่ายเป็นแนวปะทะน้ำ
โดยเน้นการออกแบบเสถียรภาพของโครงสร้างกำแพงที่มีความมั่นคง แล้วใช้ Non woven geotextile ปูด้านหลังกำแพงติดกับชั้นดิน เพื่อเป็นวัสดุกรองให้น้ำสามารถซึมผ่านเข้าออกจากโครงสร้างได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ยอมให้อนุภาคของดินเคลื่อนที่ตามไปด้วย เพื่อลดแรงดันน้ำที่อาจเกิดขึ้น

 

แชร์ให้เพื่อน :